Utbildning

Det enda man vet är att man kan för litet!Vi har i många år medverkat vid utbildning som riktar sig till företagsledare och verksamhetsansvariga chefer i större organisationer. Det vi kan berätta om är praktiska erfarenheter av att producera företagsmöten och större scenproduktioner för att presentera budskap om förändring och utveckling.Vi arbetar inte som strategi- eller managementkonsulter. Vårt jobb är att hjälpa till att ”paketera” budskap om vad som kommer att hända i verksamheten så att den publik av medarbetare som lyssnar förstår budskapet och ser sin roll i kommande förändring.
För att våga ta ansvar för en utmaning som känns osäker vill man först förstå. Sedan respektera den förberedelse som företagsledningen gjort för att komma fram till fattade beslut.Och inte minst se sin egen roll i det kommande arbetet.Företagsledningen måste kunna skapa en tydlig story som presenteras på ett trovärdigt sätt – Som skapar intresse och vilja att medverka – Som blir en tydlig bild av hur det kommer att se ut när man kommit en bit på väg mot det som ska hända – Och att det finns tillräckliga resurser och support för att genomföra det man berättar om. Det går aldrig att lura en publik. Det är bara dumt att tro det!
Det första man glömmer efter en presentation är ord och siffror. Det man tar med sig är bilder av, och känslor för det som presenterats.Och att man ser övertygelse och engagemang hos de personer som stod på scen och berättade. För att lyckas med detta krävs träning och förberedelse.

Här är några exempel på de managementprogram som vi medverkat i.Utbildningar


IFL vid Handelshögskolan i Stockholm


IMP-International Management Programme, FL-programmet (FöretagsLedning), FEM-programmet (konsortieprogram för svenska industriföretag), GEM (General Management), Business Performance Diploma (för internationella finanschefer),
Volvo Finance Academy, MBA-IT, SEB Academy, Swedbank Strategic Management Program, Uvecklingsprogram för Ryska Handelshögskolor, Utvecklingsprogram för småföretag.

IFL vid Handelshögskolan i Norge


Volvo Strategic Programme,Telenor Young Talents Programme, Telenor IPO Programme, 
Nordic Frontier Programme för nordiska spelföretag.

IREV/FAR Akademi


STAR/vidareutbildning av auktoriserade revisorer

MGruppen


OCTAPHARMA International Management Program, GETINGE Experienced Managers Programme, NEON – E-ON Ledarutvecklingsprogram – MGruppen Master of Leadership.